crossorigin
Please, flip your device!
FiltersReset All
Price range
From-To
Year
From-To
Click here for more filters for your vehicle
Mileage
Close

10 vehicles for sale in Vietnam

Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
0

2019 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
VND 789 triệu
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
Giá bán chỉ từ 789 triệu đồng - Kia Optima 2019 rẻ nhất phân khúc sedan hạng D luôn cả nhà, xe hạng D giá hạng C Trang bị options nhiều: Camera 360, cửa sổ trời toàn cảnh panaroma, Apple Car Play, Đèn Full LED, giá rẻ + thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại chất lượng chính là em nó. Rất thích hợp với khách hàng trẻ tuổi, đổi từ C qua D đi cho rộng rãi
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
127

2014 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
VND 688 triệu
Mileage
38,000 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
Cần bán Kia Optima 2014 đăng kí lần đầu 2015 hàng nhập khẩu nguyên chiếc . Xe màu trắng chua qua dặt tút và làm bảo hiểm . Máy móc chạy còn rất ngon . Chạy đúng 38.000km có lích sử bảo dưỡng hãng . Vỏ zin theo xe còn đủ . Chính chú bán xe
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
0

2017 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
VND 9 999 999 999
Mileage
48,000 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
Xe đã bán.
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
0

2011 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
NEGOTIABLE
Mileage
70,000 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
abnhhnn
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
1

2015 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
NEGOTIABLE
Mileage
50,000 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
Xe e mua lại chính chủ lớn tuổi giữ gìn KM hiện tại tròn 5v chuẩn ( chạy quá ít ạ - full lịch sử bảo dưỡng hãng ) nói chung xe cực chất ko có gì để bàn, mua về chỉ đổ xăng chạy. Optima quá hợp lý trong tầm tiền với nhiều ưu điểm : Xe nhập chắc chắn, ghế da dầy cui, chất liệu nội thất xịn, đạp ga bốc khác hẳn xe lắp ráp. Cửa nóc đôi, dàn loa Infinity rất phê Cabin + cốp siêu rộng Hộp số 6AT + Cảm giác lái tốt hơn nhiều so vs M6 hay Camry 2.0 cùng đời ( 4 cấp ) Giá( ĐÃ BÁN ) rất hợp lý các bác cứ tham khảo so với chất xe và độ mới thì e tự tin là xe e chất so với giá. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm ạ số dây thép e 0936230990
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
0

2017 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
NEGOTIABLE
Mileage
49,101 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
Kia optima xe nhà sử dụng rất kĩ do muốn đổi xe mới nên bán. Xe mình mua mới từ hãng một đời chủ không đụng hay ngập nước bao kiểm tra, mới bảo dưỡng lúc 45.000 km .Anh chị cần thông tin gì thêm thì đt mình nhé.
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
0

2017 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
NEGOTIABLE
Mileage
40,000 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
.
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An GiangBuy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
24

2017 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
NEGOTIABLE
Mileage
27,000 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
E bán Kia Optima 2.0ATH đời 2017 . Xe cá nhân , CHẠY CỰC ÍT , lăn bánh mới 27.000km . Xe sedan hạng D - 1 trời Options : Chìa thông minh , đề nổ StartStop Nội thất da , 2 ghế trước chỉnh điện , Ghế tài có nhớ 2 vị trí Có sấy và làm mát 2 ghế trước , Sấy vô lăng Cửa sổ trời toàn cảnh Thắng điện tử , Auto Hold Tuỳ chọn chế độ lái DriveMode 7 túi khí Vô lăng trợ lực điện tích hợp điều khiển + CruiseControl + lẫy số Đèn pha HID Auto có led ngày và rửa đèn Chủ đã lên thêm Màn hình giải trí Android Hệ thống âm thanh Harman/Kardon cho âm thanh cực kỳ chất lượng Cảm biến trước + sau , camera de Mâm thể thao 18 inch Xe đẹp keng , k lỗi nhỏ , chuẩn đồng hồ odo k tua , xem là ưng ... Bao check test dưới mọi hình thức Hỗ trợ giao xe tận nhà cho khách khi đã chốt cọc Hỗ trợ Vay ngân hàng 70% giá trị xe thủ tục nhanh gọn Các bác có nhu cầu nhấc máy alo e hoặc add zalo trao đổi cho tiện nhé , nhiều khi e lu bu k check trong diễn đàn 0901 468 768 / 0966681899 Sơn
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
0

2017 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
NEGOTIABLE
Mileage
43,000 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
Lên đời e cần nhượng lại đứa con tinh thần Optima 2.0 ATH đăng ký lần đầu t7/2018 1 chủ duy nhất - xe gđ odo chuẩn chỉ gần 4v3 chỉ 650tr - biển Lâm đôngt - fix lộc cho khách thiện chí - xe cam kết không đâm đụng , không ngập nước , test hãng & gara thoải mái - bảo dưỡng định kỳ tại hãng - option theo xe : Cửa sổ trời toàn cảnh , 7 túi khí , cruil control , 3 chế độ lái . Phanh tay điện tử , auto hold , lẫy chuyển số , sưởi ấm lạnh ghế , vô lăng , sấy kính ,.. - e độ sương sương trên 50tr 1 số món cơ bản : xi nhan audi , mâm xe , đèn phanh trải dài trên nóc sau vây cá , pô on off, led nội thất , lip chia pô , Màn hình DVD,.. -> xem xe trực tiếp tại Q.Gò Vấp
Your ad could be posted hereSELL
Buy Used KIA Kia Optima Black Car in Huyen An Phu in An Giang
1

2017 KIA Kia Optima

Huyen An Phu
Price
NEGOTIABLE
Mileage
43,000 km
Engine xsN/A (Petrol)
Transmission xsManual
Lên đời e cần nhượng lại đứa con tinh thần Optima 2.0 ATH đăng ký lần đầu t7/2018 1 chủ duy nhất - xe gđ odo chuẩn chỉ gần 4v3 chỉ 630tr - fix lộc cho khách thiện chí - xe cam kết không đâm đụng , không ngập nước , test hãng & gara thoải mái - bảo dưỡng định kỳ tại hãng Cửa sổ trời toàn cảnh , 7 túi khí , cruil control , 3 chế độ lái . Phanh tay điện tử , auto hold , lẫy chuyển số , sưởi ấm lạnh ghế , vô lăng , sấy kính ,.. - option bản e là bản đủ miễn bàn r , e độ sương sương trên 50tr 1 số món cơ bản : xi nhan audi , mâm xe , đèn phanh trải dài trên nóc sau vây cá , pô on off, led nội thất , lip chia pô , Màn hình DVD,.. -> xem xe trực tiếp tại Q.Gò Vấp - Lh 0967556788
KIA prices in Vietnam with Vietwheels.
Buy new or used KIA cars in Vietnam, that you can negotiate locally with the seller. KIA is one of the most popular brands of cars available for sale in Vietnam. Get your next KIA car at the best available price with Vietwheels from verified dealers, professional car dealers and independent local sellers.